Zaujímavosti

Prežil vďaka AED na plavárni

Matt McKenna prežil náhlu zástavu srdca, keď AED reštartoval jeho srdce.

Matt McKenna

Deň v bazéne sa stal takmer tragickým. Väčšina ľudí neočakáva, že u 15 ročného atléta nastanú srdcové problémy. Rýchle myslenie plavčíka a nedávne školenie zachránili Mattov život.

Matt McKenna bol atleticky založený 15 ročný chlapec. Práve sa vrátil z intenzívneho letného športového tábora a išiel si zaskákať zo skokanského mostíka do bazéna, keď si jeho matka Wendy všimla, že niečo nie je v poriadku.

Matt bol zrazu na kolenách, zvinul sa do klbka s hlavou dotýkajúcou sa zeme. Keď k nemu Wendy pribehla a začala ním triasť, neodpovedal. Bol modrý, pretože nedostával žiadny kyslík.

Mattove srdce sa dostalo do náhlej zástavy. Tá sa môže vyskytnúť v každom veku! Náhla srdcová zástava je elektrická porucha srdca a môže sa vyskytnúť kedykoľvek, kdekoľvek a u kohokoľvek.

Jemné elektrické impulzy do srdca, ktoré udávajú pravidelný rytmus sa stávajú chaotickými a srdce už nie je schopné pumpovať krv. Rovnako ako Matt, typické obete sa zrútia a rýchlo strácajú vedomie. Ak sa okamžite neobnoví srdcový rytmus, obete postihujú fatálne následky!

Jediným spôsobom, ako obnoviť srdcový rytmus, je výboj pomocou defibrilátora. Plavčík napokon Matta našťastie zachránil!

Keď Wendy – Mattova matka začala volať o pomoc, manažér bazénu vyzval záchranára, aby priniesol defibrilátor. Mike Mierzwa, jeden zo služobných záchranárov, sa okamžite pustil do akcie. Bežal pre defibrilátor a priniesol ho späť k rastúcemu davu ľudí.

Aj keď bol Mike nedávno trénovaný na používanie AED, nebol zdravotníckym pracovníkom. Kľačiac vedľa Matta otvoril automatizovaný externý defibrilátor (AED) a začal sa riadiť hlasovými pokynmi defibrilátora. Položil vankúšiky – elektródy na Mattov hrudník a čakal, kým prístroj analyzoval Mattov srdcový rytmus. AED zistil komorovú fibriláciu, abnormálny srdcový rytmus spôsobený náhlym srdcovým zlyhaním. Odporučil výboj.

Mike stlačil gombík a tým dodal elektrický výboj Mattovmu srdcu. AED opäť analyzoval Mattovo srdce, ale tentoraz zaregistroval normálny rytmus. Mattovo srdce znova bilo.

Aj keď jeho srdce bilo, Matt stále nedýchal. Mike pokračoval v záchrane pomocou stláčania hrudníka a vdychov, až do príchodu sanitky. Matt sa dnes vďaka plavčíkovej rýchlej akcii vracia k svojmu normálnemu životu a pomaly aj k športovým aktivitám.

Toto sa nestáva iba v Amerike, rovnakí ľudia žijú aj u nás…

Robme všetko preto, aby aj u nás mali šancu prežiť!!!

Zdroj: https://www.usa.philips.com/healthcare/articles/aed-save-story-matt

3. septembra 2019 Zo sveta