AED nie sú len o cene, ale aj o prístupe

Ako pomôcť pri náhlej zástave krvného obehu

Odporúčané kroky pre laikov

1

Kontrola vedomia

Kontrola vedomia

Zatraste postihnutému ramenami a zavolajte naňho: „Čo je vám?“ Ak nereaguje, pokračujte ďalším krokom.

2

Kontrola dýchania

Kontrola dýchaniaUvoľnite dýchacie cesty záklonom hlavy postihnutého. Priložte ucho k ústam postihnutého tak, aby ste mohli sledovať aj hrudník. Dýchanie tak môžete počuť, cítiť aj vidieť. Ak pacient nedýcha, pokračujte ďalším krokom.

3

Privolanie pomoci

Privolanie pomociPrivolajte odbornú pomoc, popíšte jasne kde sa nachádzate a oznámte, že u postihnutého, ktorý nedýcha zahajujete resuscitáciu. (Telefónne čísla Zdravotníckej záchrannej služby: 155 alebo 112)

4

Prevádzanie resuscitácie

Prevádzanie resuscitácieNepriama masáž srdca: Priložte hranu dlane na stred hrudníka, druhú dlaň položte na prvú a spojte prsty. Oprite sa celou váhou hornej polovice tela. Stláčajte hrudník frekvenciou 100x za minútu až do hĺbky 5 cm.

5

Umelé dýchanie

Umelé dýchanieVždy po 30-tich stlačeniach vdýchnite postihnutému 2x do úst. Stlačte jeho nos palcom a ukazovákom a ťahom mu zakloňte hlavu. Ťahom za bradu druhou rukou mu otvorte ústa a vdýchnite.

6

Pokračovanie resuscitácie

Pokračovanie resuscitácieOpakujte oba uvedené kroky v pomere 30 stlačení a 2 vdychy až do príchodu pomoci alebo vlastného vyčerpania. Striedajte sa pri nepriamej masáži srdca s inou osobou. Ak nie je možné dávať vdychy, robte iba masáž srdca.

7

AED - Laický defibrilátor

AED - Laický defibrilátorAk je v dosahu AED laický defibrilátor, zaistite jeho prinesenie. Prerušte resuscitáciu, aby ste mohli nalepiť elektródy a zapnite prístroj. Naďalej pokračujte podľa pokynov, ktoré vám bude prístroj dávať. Ak je všetko poskytnuté načas, potom je defibrilácia, riadený výboj do srdcového svalu najúčinnejším spôsobom, ako „reštartovať“ srdce.