Zaujímavosti

AED v školách

Výskum z USA, ktorý je žiaľ platný aj u nás!

Prečo sú AED – automatizované laické defibrilátory dôležité?

Náhla srdcová zástava je šokujúco rozšírená v bežnom prostredí, ale podľa výskumov aj v školách!

Je niekoľko štatistík o náhlej srdcovej zástave v školách a u detí mladších ako 18 rokov.

Tu je 10 „top“ zistených faktov:

  • V Spojených štátoch každoročne zažije jedna z 25 škôl príhodu náhlej srdcovej zástavy.
  • V roku 2017 zomrelo v USA na zastavenie srdca 7 037 detí.
  • Školy sú miestom zhromažďovania detí, ale aj a dospelých a majú väčšiu pravdepodobnosť, že v tomto prostredí sa stane takáto životu nebezpečná udalosť obom skupinám.
  • Miera prežitia pacientov, ktorí majú skúsenosť so zástavou srdca v škole s AED, je približne 70%.
  • Miera prežitia pacientov, ktorí majú zástavu srdca v škole bez AED, je približne 8%.
  • Študenti-športovci sú dvakrát viac ohrození srdcovým zlyhaním, ako „rekreační“ športovci.
  • 66% úmrtí spôsobených srdcovou zástavou u detí sa vyskytuje počas pravidelného cvičenia.
  • Zástava srdca spôsobená vyčerpaním – fyzickou záťažou je najbežnejšou príčinou traumatickej smrti u mládežníckeho záťažového športu.
  • Prežitie znižuje šancu na prežitie až ohromujúcich 10% každú minútu, kým sa nedoručí elektrický výboj defibrilátora /AED.
  • Srdcová zástava u mladých ľudí – podobne, ako u dospelých môže byť spôsobená syndrómom geneticky podmieneného arytmogénneho ochorenia alebo aj iným vrodeným srdcovým ochorením, nemusí však mať vždy „jasnú“ príčinu!

Myslíte, že v Európe či priamo na Slovensku je tomu inak ???

Myslíte, že tieto konštatovania platia iba pre školy ???

Určite NIE !!!

Zdroje: American Heart Association, American College of Cardiology, Resuscitation Journal, Close the Gap, Detská nemocnica vo Philadelphii, Národný zdravotnícky inštitút, Detská nemocnica C.S Mott.

16. októbra 2018 Zo sveta