AED nie sú len o cene, ale aj o prístupe

Lifepak CR2 AED