Produkty

SaverOne AED

SaverOne AED prístroj je vhodný pre „každého“, do všetkých priestorov aj vozidiel. Saver One AED je momentálne „bestseller“- prístroj je vhodný pre každého, do všetkých priestorov aj vozidiel, komunikuje v slovenskom jazyku, krok za krokom vedie záchrancu k úspešnému zvládnutiu situácie. Prístroj je odporúčaný záchranármi pre jeho jednoduchosť a vynikajúce hodnoty. Pre profesionálnych záchranárov má patentované tlačítko „i“, ktorého stlačením dostanú v rýchlosti slovné údaje (v SK jazyku) o hlavných krokoch, ktoré defibrilátor zatiaľ vykonal od zapnutia do ich príjazdu.

Defibrilátor Lifepak 1000

LIFEPAK 1000 je navrhnutý tak, aby ho mohol použiť prvý svedok udalosti – aj osoba bez zdravotníckeho vzdelania.

Lifepak CR2 AED

LIFEPALIFEPAK CR2 AED je prístroj pre laickú verejnosť, má absolútne jednoduché ovládanie, komunikuje v slovenčine a je nabitý najmodernejšími technológiami.

Lifepak CR Plus AED

LIFEPAK CR Plus je dodnes najpopulárnejší prístroj AED, ktorého výroba a predaj sa ukončili. Na prístroj LIFEPAK CR Plus poskytujeme naďalej plnú servisnú a informačnú podporu.

HeartSine PAD AED

Ekonomické riešenie AED, komunikuje v českom jazyku.

Teplomer Yuwell YT-1

Infračervený teplomer na čelo Yuwell YT-1

Evakuačné pomôcky EVACUSAFE

Evakuačné výrobky umožňujú bezpečnú a pohodlnú evakuáciu osôb so zníženou mobilitou v prípade núdze.

Skrinky a držiaky k defibrilátorom (POROVNANIE)

Porovnanie príslušenstva (batérií, elektród) k automatizovaným externých defibrilátorom (AED).

Prehľad prístrojov na masáž srdca

Prehľad prístrojov na masáž srdca (určených pre zdravotníckych profesionálov).

Príslušenstvo k defibrilátorom (POROVNANIE)

Porovnanie príslušenstva (batérií, elektród) k automatizovaným externých defibrilátorom (AED).

Automatizované defibrilátory (POROVNANIE)

Porovnanie ponúkaných typov automatizovaných externých defibrilátorov (AED).

Tabule, nálepky a sady k AED

Prehľad prístrojov na masáž srdca (určených pre zdravotníckych profesionálov).