AED nie sú len o cene, ale aj o prístupe

Predstavenie Aura Trade, s.r.o.

Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov

Naša inšpirácia

Aura Trade s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa už 15 rokov zaoberá distribúciou automatických externých defibrilátorov (AED) na Slovensku aj v ČR. Vo svojom portfóliu máme niekoľko spoľahlivých svetových značiek prístrojov pre laickú verejnosť s jednoduchým, intuitívnym ovládaním. Taktiež u nás nájdete všetky súvisiace doplnky – AED skrinky do interiéru i exteriéru,  malé resuscitačné sady a pomôcky na efektívne stláčanie hrudníka pri urgentnej prvej pomoci.

Našou pridanou hodnotou je profesionálna rada pri výbere vhodného prístroja, spoľahlivý servis, flexibilita, ako i schopnosť zrozumiteľného zaškolenia klientov na použitie prístrojov.

AED od Aura Trade s.r.o. reálne pomohli v priebehu ostatných rokov zachrániť už desiatky životov!

Prečo to robíme

AURA TRADE, s.r.o. je spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2009.

Prvotným podnetom a zámerom bolo dostať na slovenský trh výrobky a produkty, ktoré u nás nie sú stále príliš známe.

Táto idea sa postupne napĺňala, dotvárala a dnes – po niekoľkých rokoch, už prerástla hranice „obchodu“ a stáva sa viac poslaním – misiou.

Našim heslom a zároveň výzvou voči každému je „Pomáhajte spolu s nami!“. Veríme, že každá pomoc sa človeku raz vráti.

Ako pracujeme

Spojili sme sa so spoločnosťami, ktoré sú profesionálmi vo vývoji a výrobe takýchto prístrojov, začali sme s nimi spolupracovať, prešli sme niekoľkými školeniami a dnes máme za sebou viac, ako tri stovky umiestnených AED spolu s vykonaným zaškolením „laických záchrancov“ s týmto prístrojom!

Nedodávame však iba technológie. Za veľmi dôležitý faktor zvyšujúci šancu pacientov na prežitie považujeme dobrú informovanosť laikov i odborníkov. Preto sa spoločne snažíme zvládnuť neľahkú úlohu, spočívajúcu v osvete, „propagácii“ tejto závažnej problematiky. Mala by k tomu slúžiť aj táto naša stránka. Spolupracujeme tiež s profesionálnymi záchrancami a vieme tak prostredníctvom nich poskytnúť aj certifikované školenia prvej pomoci.

Naša vízia

NÁŠ DLHODOBÝ CIEĽ

Našou víziou je prispieť k záchrane životov na miestach, kde sa stretávajú ľudia a často je veľmi málo času na to, aby sa k nim dostala profesionálne pomoc pri zdravotných problémoch.

Máme vnútorné presvedčenie, že veci, ktoré sa uplatňujú roky v zahraničí, ktoré sa stávajú na mnohých miestach absolútnym štandardom, veci, ktoré dávajú zmysel a ktoré naviac môžu zachrániť život, nemôžu byť u nás doma dlhodobým tabu!

AURA TRADE k tomu spolu s Vami chce prispieť.

ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM,
ktorí pomáhajú s nami.