Predstavenie Aura Trade, s.r.o.

Sme tu pre vás už viac ako 10 rokov

Naša inšpirácia

Precestovali sme viacero krajín, letísk, spoločností i hotelov a dovolíme si povedať, že sme videli veľa toho, čo nás vnútorne obohatilo. A snažili sme sa pozerať okolo seba.

Dostali sme sa aj k prístroju, ktorý sme nepoznali, ale ktorý – ako sme sa dozvedeli – už zachránil tisícky životov pri zástave srdca!

Slovensko v štatistike postihnutí touto diagnózou rozhodne nezaostáva za ostatnými krajinami!

V tom istom čase tu vieme iba málo o tom, čo je to automatický externý defibrilátor (AED).

Prečo to robíme

AURA TRADE, s.r.o. je spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2009.

Prvotným podnetom a zámerom bolo dostať na slovenský trh výrobky a produkty, ktoré u nás nie sú stále príliš známe.

Táto idea sa postupne napĺňala, dotvárala a dnes – po niekoľkých rokoch, už prerástla hranice „obchodu“ a stáva sa viac poslaním – misiou.

Našim heslom a zároveň výzvou voči každému je „Pomáhajte spolu s nami!“. Veríme, že každá pomoc sa človeku raz vráti.

Ako pracujeme

Spojili sme sa so spoločnosťami, ktoré sú profesionálmi vo vývoji a výrobe takýchto prístrojov, začali sme s nimi spolupracovať, prešli sme niekoľkými školeniami a dnes máme za sebou viac, ako tri stovky umiestnených AED spolu s vykonaným zaškolením „laických záchrancov“ s týmto prístrojom!

Nedodávame však iba technológie. Za veľmi dôležitý faktor zvyšujúci šancu pacientov na prežitie považujeme dobrú informovanosť laikov i odborníkov. Preto sa spoločne snažíme zvládnuť neľahkú úlohu, spočívajúcu v osvete, „propagácii“ tejto závažnej problematiky. Mala by k tomu slúžiť aj táto naša stránka. Spolupracujeme tiež s profesionálnymi záchrancami a vieme tak prostredníctvom nich poskytnúť aj certifikované školenia prvej pomoci.

Naša vízia

NÁŠ DLHODOBÝ CIEĽ

Našou víziou je prispieť k záchrane životov na miestach, kde sa stretávajú ľudia a často je veľmi málo času na to, aby sa k nim dostala profesionálne pomoc pri zdravotných problémoch.

Máme vnútorné presvedčenie, že veci, ktoré sa uplatňujú roky v zahraničí, ktoré sa stávajú na mnohých miestach absolútnym štandardom, veci, ktoré dávajú zmysel a ktoré naviac môžu zachrániť život, nemôžu byť u nás doma dlhodobým tabu!

AURA TRADE k tomu spolu s Vami chce prispieť.

ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM,
ktorí pomáhajú s nami.