AED nie sú len o cene, ale aj o prístupe

Profesionálne školenia 1. pomoci

Školenie prvej pomoci pri zástave srdca (fibrilácii) + AED

Školenie má za cieľ ozrejmiť problematiku srdcovej zástavy a pripraviť (zorientovať) človeka v základných krokoch pri takomto incidente na pracovisku či na verejnosti, potrebných k záchrane života. Uvádzame hlavné body školenia.

1

Srdce a jeho činnosť

2

Čo je náhla zástava srdca

3

Činnosti pri prvej pomoci

4

Reťazec prežitia

5

Kardio pulmonálna resuscitácia

6

Čo je AED a jeho použitie

7

Skúška s resuscitačnou figurínou

8

Záverečný test