AED nie sú len o cene, ale aj o prístupe

Ukážky umiestnenia defibrilátorov