Zaujímavosti

Taliani berú defibrilátory AED vážne

 

 

Komora Parlamentu v Taliansku jednomyseľne schválila nový zákon upravujúci použitie automatizovaných laických defibrilátorov – AED.


Cieľom ustanovenia je uprednostňovať a regulovať vybavovanie a používanie defibrilátorov na rôznych miestach a v rôznych situáciách, a to aj subjektmi, ktoré nie sú osobitne vyškolené. Upravuje spojenie a interakciu s nimi, teritoriálnu pohotovostnú sieť 118 (u nás 155 – pozn. prekladateľa) a propagáciu informačných a osvetových kampaní, ako aj zavedenie špecifických vyučovaní. A to aj v inštitúciách základného a stredoškolského vzdelávania!


Povinné aj v diaľkových autobusoch, vlakoch, lietadlách a na lodiach, na dopravných staniciach, ale aj na športoviskách, hoteloch a v školách.


Pokiaľ ide o schválenie návrhu zákona o reforme prvej pomoci a použitia AEDdefibrilátorov komorou, Andrea Scapigliati, prezidentka IRC – Talianska resuscitačná rada a lekárska riaditeľka operatívnej jednotky kardioanestézie a intenzívnej srdcovej chirurgie a nadácie Policlinico Univerzity A. Gemelli, poznamenáva: „Zákon berie do úvahy mnoho návrhov, ktoré naše združenie predložilo v júni v Komisii pre sociálne veci, ako napríklad právnu ochranu záchrancu, väčšie rozšírenie automatizovaných defibrilátorov – AED, zavedenie povinného výcviku v oblasti kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) do škôl, vytvorenia žiadostí o geolokáciu AED, povinnosti 112/118 (155) poskytnúť ľuďom, ktorí ohlásili stav núdze telefonické pokyny na rozpoznanie zástavy srdca, na vykonanie masáže srdca a použite AED.


Toto sú základné prvky, ktoré majú pomôcť tým, ktorí pomáhajú pri náhlej zástave srdca, a tým aj prežitie postihnutých.


Sila tohto zákona je citeľná a vyvíja aktívnu a zrelú účasť všetkých politických síl prítomných v Parlamente. Zákon položil základy rozumnej legislatívy s jediným cieľom: „konať rýchlo a dobre “.


 Záchrana ľudského života je postavená nad úroveň zdĺhavej a zbytočnej byrokracie a v tomto smere je Taliansko iste vzorom pre ostatné krajiny (nielen EU).

6. novembra 2019 Zo sveta